Läggning av tegeltak
Tegel är ett mycket fint och gammalt material. Det är dessutom ett mycket tåligt material som ursprungligen har tillverkats av lera och som tål stora variationer i temperaturen.

Tegeltak håller länge och kan bli väldigt gamla. Detta gör dem mycket populära.
Tegelpannor har fuktskydd i sin form och utformas på så sätt att vatten rinner bara av från taket. Det är därför viktigt för tak med tegelpannor att ha en viss lutning.

Vill du ha hjälp med att lägga ett nytt tegeltak?

Kontakta oss gärna för att få råd, beställa besiktning och/eller få prisinformation.