Skottningsarbeten på tak
På vintern belastas taken av stora snömassor. Detta kan leda till fuktskador och leda till att det skapas riskfylld miljö runt fastigheten. Risken för snöras ökar dramatiskt om man inte utför snöskottning Stockholm.

Dessutom är det svårt att få försäkringsersättning om man inte kan bevisa att man vidtagit säkerhetsåtgärder. En av de allra enklaste säkerhetsåtgärderna är snöskottning.
Du kan lösa alla dessa problem genom att beställa snöskottning Stockholm.

Du kan även teckna ett takskottningsavtal med oss. Med detta avtal kan du få ett lägre timpris för din snöskottning Stockholm. Vi eliminerar risker för snöras och hjälper till att hålla din fastighet trygg med hjälp av snöskottning. Vi arbetar smidigt och snabbt.

Kontakta oss gärna om du vill få mer information och diskutera avtalsförslag för takskottning.