Lägga om ditt tak
Tak kräver regelbundet underhåll. I annat fall kan det uppstå allvarliga skador. Taken kan även bli gamla och slitna med tiden.

Det är inte alltid det bästa alternativet att reparera taket eftersom det ändå kan fortsätta gå sönder (detta gäller speciellt gamla tak). Det bästa i en sådan situation är att göra en takomläggning som bl.a. höjer värde på fastigheten.
När du gör en takomläggning Stockholm investerar du mycket pengar i det. Det är därför viktigt att du väljer rätt material och rätt utförare för din takomläggning. Danderyd Tak har nära samarbete med olika leverantörer och har tillgång till olika typer av tak för takomläggning. Vi arbetar i enlighet med Boverkets Byggregler om säkerhet och använder bästa byggmaterial när vi gör takomläggning Stockholm.

Vill du ha hjälp med din takomläggning?

Kontakta oss gärna för att få råd, beställa besiktning och/eller få prisinformation.