Besiktiga ditt tak




Innan ett takarbete påbörjas måste man utföra en takbesiktning. Man måste kontrollera takets skick för att förstå om det är säkert att arbeta på det. Dessutom behöver eventuella köpare känna till takets aktuella status.

Danderyds Tak utför takbesiktning Stockholm och gör en åtgärdsbedömning. Vi föreslår olika åtgärder som är viktiga för just ditt tak.

Takbesiktning är en nödvändighet för den som vill planera sina utgifter i förväg.
Vill du få hjälp med att utföra takbesiktning på din fastighet? Vi på Danderyds Tak kan hjälpa dig med takbesiktning Stockholm.

Kontakta oss gärna för mer information.