Säkerhet vid takarbeten
Det finns alltid en stor risk för skador vid takarbeten. Det är därför viktigt, innan man påbörjar takarbete, att installera speciella säkerhetsanordningar på taket.

Enligt Bygglagstiftningen gäller det ett krav på fasta skyddsanordningar för tak. Dessa måste underhållas enligt föreskrifter i lagen.

Danderyds Tak kan hjälpa dig mig att sätta upp en fast skyddsanordning för tak. Vi använder enbart godkända material under våra arbeten. Detta gör att ditt tak blir mycket säkert.

Kontakta oss gärna för att få råd, beställa besiktning och/eller få prisinformation.