Besiktiga ditt tak
Innan ett takarbete påbörjas måste taket besiktigas. Man måste kontrollera takets skick för att förstå om det är säkert att arbeta på det. Dessutom behöver eventuella köpare känna till takets aktuella status.

Danderyds Tak besiktigar taket och gör en åtgärdbedömning. Vi föreslår olika åtgärder som är viktiga för just ditt tak.

Takbesiktning är en nödvändighet för den som vill planera sina utgifter i förväg.
Vill du få hjälp med att besiktiga din fastighet? Vi på Danderyds Tak kan hjälpa dig med det.

Kontakta oss gärna för mer information.