Skottningsarbeten på tak
På vintern belastas taken av stora snömassor. Detta kan leda till fuktskador och leda till att det skapas risfylld miljö runt fastigheten. Risken för snöras ökar dramatiskt och man inte skottar sitt tak.

Dessutom är det svårt att få försäkringsersättning om man inte kan bevisa att man vidtagit säkerhetsåtgärder.
Du kan lösa alla dessa problem genom att beställa snöskottning.

Du kan även teckna ett takskottningsavtal med oss. Med detta avtal kan du få ett lägre timpris. Vi eliminerar risker för snöras och hjälper till att hålla din fastighet trygg. Vi arbetar smidigt och snabbt.

Kontakta oss gärna om du vill få mer information och diskutera avtalsförslag för takskottning.